Nunavutim Titqauyaq

Titqauyativut Nunavunmi atuliqtitauyuq April 1, 1999-mi.flag of Nunavut

Ubluriaq atiqaqtuq Ubluriahugyuk (North Star), qangarnitakkut naunaiyaiyautigiyauyuq aullaanut. Taamna Ubluriaryuaq naunaipkutauyurlu hivuliqtininganik inirnikhat nunallaani.

Inukhungattauq (qitiani) naunaipkutigiyaa uyarangmik qaliriiktaqhimayut naunaipkutariblutigik inuit maniqqami, naunairutigiyaallu akhut tammaqtailiyauyuq aallallu nalunaiqtauhimayuq nunat.

Ivitaangit aryiqtaq quryiqtarmiglu naunairutigitjutinga nunamik, tariurmik, qilangmiglu. Aupayaaqtuq naunairutigitjutinga Kanatamut.

Una Nunavutim titqauyaa hanahimayaa Andrew Qappik Pangniqtuumit.