Ministaa David Akeeagok

Member Photo
Constituency
Quttiktuq
Duties

Minista Maligaliqiiyitkunni

Minista Pivalliayuliqiyitkunni In’ngilrayuliqiiyitkunnilu

Minista munariyaqaqtuq Nunavut Naminilingnut Ikayuqtiinnut Kuapuaraisinga

Minista munariyaqaqtuq Nunavut Pivallianirmun Kuapuraisinga

Minista munariyaqaqtuq Uyaraqhiuqtunut

Minista munariyaqaqtuq Niuvvaanikkut

Minista munariniqaqtuq Havaaqhanik

Minista munariyaqaqtuq Inungnut Piyungnautit Ihuaqhaiyiit

Legislative Office

Uqaut: (867) 975-5026
Kayumiktukkut: (867) 975-5095
Qaritauyakkut: dakeeagok6@gov.nu.ca

Constituency Office

P.O. Box 24
Arctic Bay, NU
X0A 0A0
Uqaut: (867) 439-8050
Kayumiktukkut: (867) 439-8051
Qaritauyakkut: davidakeeagok@quttiktuqmla.ca

David Akeeagok niguaktaufaakhimayuk nunakatiminit Quttiktuq Siksiani Maligaliukvik Nunavumi. Mr. Akeeagok niguaktauhimayuk Ministaukatigiinut Katimayiit November 17mi, 2021, Nunavumi Hivuliktiuhiktitlugit. Minista Akeeagok angiktitihimayuk titigakvianut November 19mi, 2021. Ministaunialiktuk Avatiligiyitkuni ovalo Ministamut Maligaliuktiligiyini. 

Mr. Akeeagok kingulimi Katimakatauhimayuk Talimaani Maligaliukvik, nani Ministauhimayuk, ilauyunk Tuklia Hivulikti, Ministaa Hanatiligiyiit ovalo Ingilgaligiyiit, Minista Maniligiyit ovalo Ministaa Havaktiligiyiit. 

Mr. Akeeagok inuuhimayuk Ausuitumi, Kanatami kutinikpaaguyuk nunalaat. Havakhimayuk, ilauyunik atanguyaupluni Kavamatkuni Nunavumi. Ilauhimayut Atanguyak Nuutitinahuaktuni Aivakti, Tuklia Ministamut Nunaliit ovalo Kavamaligiyiit, Tuklia Ministamut Avatiligiyiit ovalo Tuklia Ministamut Ministaukatigiit amigaivyaktunik munagiyiit ovalo Titigakti Ministaukatigiinut. 

Mr. Akeeagok ilaukatauhimayuk ikayuktiupluni Kinikhiayunut ovalo ilauhimayuk Ausuitumi Iviq Hugaaktiligiyiit Havakviani (HTO). 

David oval Carol Akeeagok angayukaaguyuk Amy, Gamaliel, Pelina, Christine, Minnie, Samson ovalo Hope. 5nik Ingutakaktut. Mr. Akeeagok aliagiyait ilauyunik Hugaakhiuktut ovalo Ikalukhiuktut.