Joelie Kaernerk

Member Photo
Constituency
Amittuq
Legislative Office

Uqaut: (867) 975-5017
Kayumiktukkut: (867) 975-5109
Qaritauyakkut: jkaernerk@assembly.nu.ca

Constituency Office

General Delivery 
Sanirajak, NU
X0A 0K0
Uqaut: (867) 928-8260
Kayumiktukkut: (867) 928-8261
Qaritauyakkut: joeliekaernerk@amittuqmla.ca

Joelie Kaernerk nigoaktaoffaghimayok tatvani nigoaktitingmata Aktopa 25, 2021-mi, kivgaktoiniaghuni nigoakvigihimayaminik Amittuq tatvani 6th Maligaliokviani Nunavumi. Mr. Kaernerk kinguani Maligalioktiokataohimayok tatvani 5th Maligaliokviatni. Nigoaktaoniahaakhuni, Mr. Kaernerk havakaghimayok tatvani Baffinland Uyagakhioktit Timigiyatni havagivlugu una Nunaliitni Tohaktitilikinikut. Mr. Kaernerk kinguani katimayiikataohimayok Hamalatkut Katimayiitni tatvani Sanirajakmi. Havangitagangami hulilokaakpaktok tatvalo kinnighiayiokataovluni tatvalo nunaliitni nalaohikiyiovaghuni. Mr. Kaernerk tatvalo Samantha Morgan hagimahoktok angayokanguvlutik notagait ukkua Jarrod, Katelin tatvalo Shania. Mr. Kaernerk inminik alliahotikaktok angunahoaknikut ahianiklo.