Ministaa David Joanasie

Member Photo
Constituency
Hivuraa Qikiqtaaluk
Duties
Kavamani Iglumi Hivuliqti

Minista Nunalingni Kavamatkunillu Pivikhaqautikkut

Legislative Office

Uqaut: (867) 975-5023
Kayumiktukkut: (867) 975-5103
Qaritauyakkut: djoanasie6@gov.nu.ca

Constituency Office

P.O. Box 156
Cape Dorset, NU 
X0A 0C0
Uqaut: (867) 897-8753
Kayumiktukkut: (867) 897-8645
Qaritauyakkut: davidjoanasie@southbaffinmla.ca

 

David Joanasie niguaktaufaakhimayuk nunakatiminit Qikiqtaaluk Nigiaganut Siksiani Maligaliukvik Nunavumi. Mr. Joanasie niguaktauhimayuk Ministaukatigiinut Katimayiit November 17mi, 2021 Nunavumi Hivuliktihiuktitlugit. Angiktitihimayuk November 19mi, 2021. Ministaunialiktok Nunaliinut ovalo Kavamaligiyiit. Mr. Joanasie Katimakatauhimayuk Hitamiani ovalo Talimaani Maligaliukvimi. Hitamiani, Mr. Joanasie Ikhivautaukatigiikhimayuk Maligaliuktini Katimayigalaanut ovalo ilaupluni Munagiyiit ovalo Ikayuktiit Katimayiinut. Talimaani, Ministauhimayuk ilauyunut Ilihaktiligiyiit ovalo Nunavumi Iliniagiakpaalivinut. Niguaktautinagu, havakhimayuk Tuhaktiligiyiinut Munagiyi Qikiqtani Inuit Katutjikatingit. Havakhimayuklu Kavamatkuni Munagiyiit Pitkutiligiyit, Ukauhiit, Inikniit ovalo Inuulgamiit ovalo Inuit Tapiriit Kanatami. Mr. Joanasie ilauhimayuk Olapkipkaiyut Nunavumi Ilauhimayuk ovalo Ilaukatauhimayu ovalo Ukiuktaktumi Inuulgamiit Kanataup Hilataanit Pihimatjutikhaini. Kingulimi Katimayiuhimayuk Tumikuluit Saipaaqivik Nutagakakviinut. Mr. Joanasie inikhimayuk Ilihakhimapluni Busniit Tuhaktiligiyiinut Saint Mary’s Universitimi ovalo Iniktikhimayuk ilihagutainut Algonquin Iliniagiakpaalivimi. Ilauhimayuklu Nunavut Sivuniksavut Iliniagiakpaalivimi Ottawami. Mr. Joanasie aliagiyait ilauyunik Hugaakhiukataktut, Ikalukhiukataktut, Haakiktut, Aulaakatagumayukhuni, Nunamini ovalo Inuit Ukauhiinik Kungialiukhuni Kagitauyakut. David ovalo Emily Joanasie angayukaanguyut Sayri, Cynthia, Qulittalik, Pittaaluk, ovalo Pattu.