Ministaa Karen Nutarak

Member Photo
Constituency
Tununiq
Legislative Office

Uqaut: (867) 975-5141 
Kayumiktukkut: (867) 975-5117
Qaritauyakkut: knutarak@assembly.nu.ca

Constituency Office

P.O. Box 30 
Pond Inlet, NU 
X0A 0S0 
Uqaut: (867) 899-8999 
Kayumiktukkut: (867) 899-8713 
Qaritauyakkut: KarenNutarak@tununiqmla.ca

Karen Nutarak niguaktauhimayuk niguaktiligiyinik October 25mi, 2021, Maligaliukatauliktuk nunamiinit Tununiq Siksianut Maligaliukvik Nunavumi. Ms. Nutarak havagaalikhimayut ilaupluni havakviinit Nunavut Kavamatkuni Inikniit Ilihaktiit ovalo Angilgamini ovalo Nunalaani Munagiyiit Ilaukatauyunut. Ms. Nutarak havakhimayuk Munagiyinut Mittimatalimi Nattinak Pulaakatakviini ovalo busnikaktok Atii Pulaaktiligiyiit. Ms. Nutarak Iniktigutikaktuk Inikniit Ilihaktiinik Saint Francis Xavier Universitimi. Ilihakhimapluni Maniligiyiinik, Havaktiligiyiinik Munagiyiinut ovalo aniaktiligiyiinut Tuhaayinik/Himuktiligiyinik Nunavumi Iliniagiakpaalivikuni. Ms. Nutarak nalvaakatauhimayuk Pirurvik Nutagakakvimi Mittimatalikmi, kitut ilitagikatauhimapluni 2018mi Arctic Inspiration Prize Laureate. Ms. Nutarak ikayukatauktuk ayongitaminik ilauyunut Tununiq Arsarniit Kungiaktiligiyiinut Ilauyunik ovalo Seltzer-Chan Mittimatalikmi Tunngavianut Karen ovalo Harvey Nutarak angayukaanguyuk Alain, Crystal, Katherine ovalo Sula. Ms. Nutarak hungauyaliuktiupluni aliagihimapluni hikut ikalukhiukataktunik ovalo aalanik hilamiikatiiyumakhuni.