Nangariyauyunut Nunavunmi

medallion tinymedallion midsizeTaamna Nangariyauyunut Nunavunmi Maligaq aniguqtitauhimayuq Maligaliurvingmi December-mi 2009 atuqtauliqhuni January 1, 2010-mi.  Taamna aullaqtitauhimayuq nangariyumablugit inuit havauhiqattiaqtunut ikayuqhutik ilitquhiliqinirmut, inuuhiliqinirmut kiinauyaliqinirmullu Nunavunmiunut.

medallion tinyTaamna Nangariyauyunut aittuqtauvaktuq Nunavunmiunut hivulliubluni tamangnit, pinniqutinik aittuutiniglu tuniyauvaktut Kavamatkunnit Nunavunmi. Taamna Nangariyauyunut Nunavunmi Unniqtuiyit Katimayiralaangit tikkuaqtuivaktut inungnik aittuqtauquyauyut Nangariyauyutut.  Katimayiita Unniqtuiyit Katimayiralaangit taapkuanguyut Uqaqti Maligaliurvingmit Nunavunmi, Angayukhirlu Apiqhuiyit Nunavunmi Apiqhuiyiryuanit taamnalu Angayuqqaaq Nunavut Tunngavikkut Timinganit.

medallion tinyPingahuulaaqtut inuit aittuqtauyukhat Nangariyauyunut ukiuq tamaat.  Kanatamiutauyukhaq ilauyaaminik Nangariyauyunut imaitpat, tikkuaqtaubluni, taamna inuk nunaqaqtukhaq Nunavunmi nunaqaqhimakhaarumiluuniit Nunavunmik avatialu Nunavunnguqhimayuq April 1, 1999-mi.

medallion tiny

Talvuuna Imaqtirviami 29, 2011mi hivulliuyut tikuaktauhimavaktun talvunga Nangariyauyunut Nunavunmi tuhaqtitauhimayut. Aituqtauyut ukuat Jose Amaujaq Kusugak, Mark Kalluak, C.M.-lu, minihitauyuq Reverend Michael Gardener, C.M.-lu. 2012mi aituqtauyut talvunga Nangariyauyunut Nunavunmi huikhimayuq Kenojuak Ashevak, C.C. tamnalu Charlie Panigoniaklu. The 2012 recipients of the Order of Nunavut were the late Kenojuak Ashevak, C.C. and Mr. Charlie Panigoniak.

AttachmentSize
Niruarutikhat akmaumaliqtut Nunavutmut Nanngataihimayunut177.97 KB